Älgexport till Danmark och Skottland

Danmark (JJ) Nu vill även danskarna ha svenska älgar.

Tidigare har Sune Häggmarks älgfarm i Orrviken i Jämtland fått i uppdrag att återföra skogens konung till Skottland. Delar av Skottland ska nämligen återplanteras med skog och älgar så att miljön blir som den var för 1000 år sen.
I Danmark ska Naturskyddsföreningen föreslå att miljöministerns råd för viltvård diskuterar förslaget om älgimport från Sverige.
Sex områden på Jylland och Själland lämpar sig för frigående älg, enligt en rapport som Danmarks miljöundersökningar sammanställt för naturskyddsföreningens räkning

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser