Älgexport till Danmark och Skottland

Danmark (JJ) Nu vill även danskarna ha svenska älgar.

Tidigare har Sune Häggmarks älgfarm i Orrviken i Jämtland fått i uppdrag att återföra skogens konung till Skottland. Delar av Skottland ska nämligen återplanteras med skog och älgar så att miljön blir som den var för 1000 år sen.
I Danmark ska Naturskyddsföreningen föreslå att miljöministerns råd för viltvård diskuterar förslaget om älgimport från Sverige.
Sex områden på Jylland och Själland lämpar sig för frigående älg, enligt en rapport som Danmarks miljöundersökningar sammanställt för naturskyddsföreningens räkning

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser