Älgens hjärnhinnemask spridd i hela landet

Kungsbacka (JJ) Älgens hjärnhinnemask har nu konstaterats hos älgar i hela landet. Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet tror också att parasiten kommer öka i takt med klimatförändringarna.

Hjärnhinnemaskens spridning i Sverige har nu kartlagts av forskare på SLU. Foto: Istock

Älgstammen i Sverige ökade kraftigt under 1970-talet fram till en topp i mitten av 1980-talet (med en avskjutning på 180 000 älgar, mot 90 000 älgar idag). Under 1980- och 1990-talen noterade SLU-forskare en hög dödlighet hos älg. En av forskarna, Margareta Stéen, upptäckte att en av orsakerna till dödligheten var en hjärnhinnemask, en då okänd parasit hos älg, som hon benämnde Elaphostrongylus alces.

Hjärnhinnemasken, Elaphostrongylus, hos ren och hjort i Europa och Asien och Parelaphostrongylus hos vitsvanshjort i Nordamerika var redan då kända för att orsaka stor skada hos andra hjortdjur. Speciellt hjärnmasken Parelaphostrongylustenuis orsakade, och orsakar, stor dödlighet bland amerikansk älg och kronhjort men påverkar inte sitt värddjur, vitsvanshjorten, nämnvärt. Älgens hjärnhinnemask (Elaphostrongylus alces) orsakar inflammationer och skador i centrala nervsystemet vilket ger upphov till rörelsestörningar och förlamningar som i värsta fall gör att älgen dör.

Parasitens livscykel

Efter denna upptäckt studerades älgens hjärnhinnemask intensivt av SLU-forskare under ett antal år med avseende på parasitens livcykel och infektionskapacitet för älg, ren och andra idisslare. Det visade sig att älgens hjärnhinnemask, liksom de övriga hjärnhinnemaskarna har en komplicerad livscykel. Det första larvstadiet i älgspillningen tas upp av en snäcka eller snigel (mellanvärdar) och utvecklas där till ett tredje larvstadium. När älgen betar får den också i sig mellanvärden. Den uppätna larven lämnar mellanvärden och tar sig ut ur tarmen och sprider sig via nervbanorna till ryggmärg och eventuellt till hjärnan. Där utvecklas den till sitt femte larvstadium och vuxen individ. Vuxna hjärnhinnemaskar är flera cm långa och kan ibland ses som ihoprullade maskar i muskelhinnorna, inte så aptitliga, men helt ofarliga för oss att äta.

Den vuxna parasiten lägger sina ägg nära blodbanorna och de kläckta larverna tar sig till därifrån lungorna. Älgen hostar upp larverna, sväljer dem och sprider sen smittan via spillningen. Älgkalvarna kan sprida smittan vidare redan från augusti månad samma år de föds.

Kartläggning i Sverige

Det har fram tills nu inte varit känt hur utbredd hjärnhinnemasken är i Sverige och inte heller vilken inverkan den har på älgstammen. Med hjälp av jägare har forskargruppen under 5 år samlat in och analyserat älgmaterial, såsom spillning, ryggrad, käke och lungor från 1137 älgar. Utifrån resultaten står det nu klart att älgens hjärnhinnemask är spridd över hela landet, med högst förekomst i Mellansverige (56 %) och med lägst i södra Sverige (13 %). Framför allt förekommer hjärnhinnemasken hos kalvar och gamla djur (>9 år). Då kalvar börjar plocka i sig vegetation under de första dagarna i livet är risken stor att de blir smittade direkt. Den yngsta infekterade kalven var bara 1,5 månad gammal. Hjärnhinnemasken visade sig ha minst inverkan på djur i medelåldern (5–9 år).

I det undersökta materialet fanns fullt utvecklade vuxna hjärnhinnemaskar utmed ryggmärgen hos älgkalvar så tidigt som vid 3 månaders ålder och hos djur upp till 2 år. Hos älgar mellan 4 och 9 år hittades inga vuxna hjärnhinnemaskar, men de återfanns igen hos djur över 9 år.

Djurens kondition och fettansättning påverkades negativt i olika grad beroende på hur kraftigt infekterade älgarna var, det vill säga ju fler hjärnhinnemaskar desto sämre kondition och lägre kroppsvikt hade de. Hjärnhinnemasken visade sig också ha en väldigt kort infektionscykel på bara 39–73 dagar från larv till vuxen parasit till larv, vilket är ovanligt kort jämfört med andra hjortdjurs hjärnhinnemaskar!

I klimatförändringarnas spår med stigande temperaturer och högre nederbördsmängder kan vi förvänta oss förbättrade levnadsförhållanden för snäckor och sniglar, vilket ökar antalet potentiella mellanvärdar för hjärnhinnemasken, Elaphostrongylus alces. Med fler mellanvärdar som reservoarer för Elaphostrongylus alces kan vi därmed även förvänta oss ett högre smittryck i älgstammen med fler sjuka älgar som följd. Forskargruppen föreslår därför att stickprov tas kontinuerligt för att följa parasitpopulationens utveckling och dess påverkan på älgstammen.

Margareta Stéen, leg. vet., docent i sjukdomar hos vilda djur
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU

AKTUELLT

Jägarbas vill ha specialistteam för vargjakt

Västmanland (JJ) Jägareförbundets ordförande i Västmanland, Emil Stolpe Nordin, vill att skyddsjakterna på varg blir effektivare. Han efterlyser specialistteam och att snaror och fällor får användas i jakterna.

Fira med filépanna

Jaktsäsongen är i full gång och i oktober är det massor av jakt över hela landet. Det är det värt att fira. Varför inte bjuda nära och kära på en filépanna, så fantastiskt gott och enkelt. Ta av den filé du har; älg, rådjur, hjort eller vildsvin, succén är given. 6 portioner: 600 g viltfilé

Stjärnskogens Atos

Daniel Ernebrink har i sin SE J CH Stjärnskogens Atos hittat en riktig drevkanon. Det har hunden inte bara bevisat på jaktprov utan även för bygdens jägare som gärna hänger med ut på jakt. När Jaktjournalen följde med Atos till skogs rådde det heller inget tvivel om att ryktet stämde. Bästa rådjurshunden på unghundsmästerskapet 2015 behärskar det här med drevjakt.

En stöld är alltid en stöld

I april polisanmälde knivbutiken Wanderoo en jakthandlare för varumärkesbrott. Saken gällde en kniv. Wanderoo (Bökers distributör i Sverige) noterade kniven och kunde konstatera att den inte tillverkas av Böker. Kniven är en uppskalad kopia av Rambler, en smidig kniv designad av Raimund Lhotak för Böker.

Mauser M98 Standard Diplomat

En aldrig sinande efterfrågan har gjort att Mauser åter satsat på den gamla 98 modellen igen. Nu med moderna tillverkningsmetoder Mauser M98 Magnum var först ut, men nu går vapentillverkaren vidare med Mauser M98 Standard Expert och Diplomat i kalibrar anpassade för europeisk och nordamerikansk jakt. JJ har provat Diplomaten.

Vargcirkusen tar aldrig slut

När detta skrivs återstår bara några dagar innan länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Västmanland ska presentera sina beslut för vinterns vargjakt.

IF beklagar sorgen i kommentar på Facebook

Karlskrona (JJ) Försäkringsbolaget IF ger nu ytterligare kommentarer kring fallet med Anton Nilssons trafikdödade gonczy polski. En försäkringstjänsteman krävde att hunden skulle grävas upp två veckor efter att den begravts. "Vi har i normalfallet aldrig några sådana krav", skriver IF i en kommentar på Facebook.

Joggare tog skydd i bil undan Stockholmsvargen

Stockholm (JJ) En joggare kände sig på måndagseftermiddagen tvingad att ta skydd i en bil när han fick närkontakt med en av Stockholmsvargarna. – Jag hade blivit skiträdd, säger Mats Tapper som filmade vargen och äger bilen där joggaren tog skydd.

Annonser