Älgar och orrar såg vid flygspaning

Ludvika (JJ) 241 älgar och ett stort antal orrar blev resultatet när Stora Enso bjöd älgjägare på ett par dagars flyg över jaktmarkerna kring Fredriksberg.

Målsättningen för Stora Enso som bjöd på flygturerna var att jägare och skogsägare skulle ha samma upplevelser om den aktuella älgstammen när man samlas för att diskutera höstens avskjutning.
Jaktmarkerna var under flyginventeringen täckta av ett par decimeter lösssnö och för varje observerad älg gjordes en GPS-position. Kartor med exakta angivelser var älgarna befann sig i mitten av januari kommer att skickas ut till jaktlagen.
Sju jaktområden på totalt 53 000 hektar inventerades och uppskattningsvis flögs över cirka 36 000 hektar. 44 kor hade kalv, men endast två kor sågs med tvillingkalv. Utöver det sågs 154 vuxna djur. Vilket innebär drygt sex älgar per 1 000 hektar.
Några rådjur, ett par vargspår och ett stort antal orrar sågs även från luften.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser