Älgar flyginventeras i Götaland

Växjö (JJ) Landets största älginventering kommer att genomföras i Götaland. För första gången på 25 år ska älgarna i Lessebo och Emmaboda kommuner räknas.

Sveaskog har tagit initiativet till inventeringen, men privata markägare, jägare och stiftet ställer upp för att skaffa kunskaper om den lokala älgstammen för att kunna förvalta den på rätt sätt.
Totalt 155 000 hektar som nu är snötäckt ska inventeras i Götaland. Det handlar om Lessebo och Emmaboda kommuner, men också områden i Uppvidinge och Nybro berörs. Det är här Sveaskog har tyngdpunkten av sitt markinnehav i Sydsverige.

AKTUELLT

Annonser