Alfatiken i hybridflocken fälld

Bie (JJ) DNA-analysen visar att vargtiken och modern till hybridvalparna har fällts i skyddsjakten i Bietrakten, Södermanlands län.

Länsstyrelsen har fått svar från SVA kring härstamningen av de fem senast fällda djuren i skyddsjakten på hybridvargarna. Ett djur är vuxet och fyra är årsungar.

På tre av de fem djuren har DNA-analys gjorts. Det vuxna djuret är den tidigare kända vargtiken, som också fött hybridvalparna. De två andra djuren som vars DNA analyserats är hybrider och årsungar.

Länsstyrelsen i Södermans län rapporterar att de två vargar som inte hunnit analyseras än, sannolikt är hybrider. Slutsatsen drar myndigheten eftersom de inte har kännedom om andra föryngringar i området.

Vargtikens livmoder har ärr efter sju foster, men det går inte att fastställa om alla sju valparna överlevt. Dock finns möjligheten att ytterligare hybridvalpar finns kvar i området. Spår efter fler vargar/hybrider har säkrats under skyddsjakten.

Totalt har sju individer fällts hittills under pågående skyddsjakt, som fortsätter tills dess länsstyrelsen kan konstatera att samtliga djur är fällda.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

Annonser