Åländska skarvjakt anmäld till EU

Åland (JJ) Birdlife Finland har anmält den åländska skarvjakten till EU-kommissionen.Birdlife anser att jakten strider mot EU:s fågeldirektiv.

Näringsminister Jan-Erik Mattsson säger till Ålandstidningen att han i dag inte vet vad anmälan kommer att leda till.
– Vi är  beredda att åka till Bryssel och försvara oss när och om ärendet hamnar i domstolen. Huvudargumentet för skarvjakten är att skydda det kustnära fisket, både yrkesfisket och husbehovsfisket. Skarvjakten på Åland handlar om en licensjakt som bedrivs som skyddsjakt. Där det krävs jakträtt och att det sker i syfte att skydda fisket.
– Den som erhåller licens får också en rekommendation om att den skjutna fågeln ska tas till vara som föda, säger näringsministern till Ålandstidningen.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser