800 000 per vargvalp

Dalarnas viltvårdsberedning som är remissinstans till Naturvårdsverket säger nej till utplantering av varg i närhet av renar och fäbodar. Man vill hellre sätta ut valpar än fullvuxna vargar. Men det blir en dyr affär.

Det blir en kostsam historia att plantera in vargvalpar. Med transport, sändare, veterinär- och personalkostnader kommer varje utplanterad valp att kosta skattebetalarna 800 000 kr.
Med utsättning av valpar anser myndigheten att det är mindre risk för smittspridning. Dessutom ökar möjligheten till förståelse för att genetiskt förnya stammen. Det skriver Länsstyrelsen Dalarna i yttrandet om vargflytt till Naturvårdsverket.
– Vargförnyelsen innebär inte fler, utan friskare vargar. Regeringens mål med 210 vargar i hela landet står fast, säger landshövding Maria Norrfalk i en kommentar i ett pressmeddelande.
Men att det blir en dyr historia är alla instanser medvetna om. Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en kostnadsmodell med dels inplanteringskostnader men också prislappen på den uppföljande verksamheten.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser