800 000 per vargvalp

Dalarnas viltvårdsberedning som är remissinstans till Naturvårdsverket säger nej till utplantering av varg i närhet av renar och fäbodar. Man vill hellre sätta ut valpar än fullvuxna vargar. Men det blir en dyr affär.

Det blir en kostsam historia att plantera in vargvalpar. Med transport, sändare, veterinär- och personalkostnader kommer varje utplanterad valp att kosta skattebetalarna 800 000 kr.
Med utsättning av valpar anser myndigheten att det är mindre risk för smittspridning. Dessutom ökar möjligheten till förståelse för att genetiskt förnya stammen. Det skriver Länsstyrelsen Dalarna i yttrandet om vargflytt till Naturvårdsverket.
– Vargförnyelsen innebär inte fler, utan friskare vargar. Regeringens mål med 210 vargar i hela landet står fast, säger landshövding Maria Norrfalk i en kommentar i ett pressmeddelande.
Men att det blir en dyr historia är alla instanser medvetna om. Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en kostnadsmodell med dels inplanteringskostnader men också prislappen på den uppföljande verksamheten.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser