542 rovdjursangrepp på tamdjur i fjol

Kungsbacka (JJ) Viltskadecenter har presenterat statistik för rovdjursangrepp och utbetalade ersättningar 2015. Lodjursangreppen ökade jämfört med föregående år medan antalet vargangrepp minskade något.

529 får attackerades av rovdjur i fjol. Arkivfoto: Per Jonson

Viltskadecenter som är knutet till Sveriges lantbruksuniversitet har sammanställt statistik för rovdjursangrepp på tamboskap och hundar samt utbetalda ersättningar för angrepp och preventiva åtgärder under 2015.

Under 2015 delades totalt ut 16 883 622 kronor av länsstyrelserna i form av bidrag till förebyggande åtgärder. I summan ingår både viltskadeanslag och pengar från Landsbygdsprogrammet. Största andelen bidrag delades ut till Värmlands län vars tamdjursägare delade på drygt tre miljoner kronor.

För skador orsakade av stora rovdjur delades totalt 1 855 000 kronor ut. Största enskilda post stod vargen för vars skador på tamboskap ersatts med 775 104 kronor.

2014 attackerades totalt 529 får, elva nötdjur och två getter. Dessutom förstörde björnar 91 bikupor. Viltskadecenter skriver själva i sin redogörelse att antalet skadade och döde tamdjur bör ses som underordnat antalet angrepp, eftersom antalet attackerade djur kan variera stort mellan angreppen.

Jämfört med 2014 minskade antalet vargangrepp under 2015 medan antalet lodjursangrepp ökade.

Antalet rovdjursattackerade hundar som redovisats under 2015 är totalt 48 stycken. Av dessa dödade rovdjuren 21 stycken. Resterande är redovisat skadade. Ersättningar för angrepp på hundar utgick under 2015 till totalt 352 217 kronor. Dessutom delades 440 876 kronor ut till hundägare för förebyggande åtgärder.

I viltskadecenters statistik återfinns inte rennäringen och de ersättningar samt skador denna haft under föregående år.

Se hela rapporten här>>

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser