46 vargar får skjutas i Finland

Finland (JJ) Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har beviljat tillstånd att fälla 46 vargar i vinter.

Efter remissförfarande höjde ministeriet kvoten med sju sedan Naturresursinstitutet preciserat sin bedömning om storleken på vargstammen.

Enligt Naturresursinstitutet finns 34–38 vargflockar i Finland, det vill säga antalet har hållits på samma nivå eller ökat en aning, skriver Finska Nyhetsbyrån. Antalet tilldelade vargar kan komma att ändras ytterligare efter att samtliga besvär behandlats.

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser