20 nya vargkullar i Värmland

Karlstad (JJ) Antalet vargar fortsätter öka. Från cirka 150 individer förra året till cirka 200 i år. Det visar årets rovdjursrapport från länsstyrelsen i Värmland.

– Så länge vi inte jagar varg kommer antalet att öka. För Värmlands del har det tagit ett hopp uppåt i år. Nästa år kan det jämna ut sig, säger Fredrik Wilde på Länsstyrelsen i Värmland, till Nya Wermlands Tidningen.  

Wilde bekräftar att  en föryngring  med fem sex valpar i varje kull betyder 100 nya varga. Om man räknar med fem–sex valpar i varje kull skulle det betyda 100 nya vargar. 
– A alla valpar överlever inte och flera av reviren berör områden utanför länet så alla vargar blir inte kvar i Värmland. Stammen växer i den takt vi förväntar oss, säger Fredrik Wilde.

Länsstyrelsen genomför varje år en rovdjursinventering. I den rapport som nu presenteras har man tittat på förekomsten av lodjur, björn, varg, järv och kungsörn.  

Inventeringen utförs med snöspårning, kompletterat med DNA-analyser för varg och kikarspaning för kungsörn. I vissa fall används övervakningskameror.  
– Vi har haft fotofällor för järv i norra Värmland för att kunna se på honornas spenar om de fått ungar, säger Fredrik Wilde.  

Antalet lodjur i Värmland minskar. Dålig tillgång på mat i form av rådjur tros vara orsaken. Man beräknar att det finns ungefär 54 individer i länet.
För järvens del har man under förra året kunnat individbestämma fyra individer men väntar på DNA-analys för att se eventuell föryngring under 2013. 17 björnar och sju kända kungsörnsrevir med tre häckande par konstateras i rapporten.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser