2 000 jägare senarelägger älgjakten!

Växjö (JJ) I älgförvaltningsområde 4, södra Växjö deltar 2 000 jägare i ett pilotprojekt. I området ingår sex älgskötselområden där älgjaktspremiären skjuts upp från andra till tredje måndagen i oktober. Anledningen är att jägarna inte ska störa i brunsten.

– Den senaste forskningen visar att brunsten pågår in i jaktsäsongen. De tidigaste korna börjar brunsta i början av september, sedan pågår brunsten i en och en halv månad, säger Elias Turesson på Jägareförbundet Kronoberg.

Ytterligare en anledning till att senarelägga jakten är att de stora tjurarna, som jaktlagen vill behålla i beståndet, lättare kan hålla sig undan jägarna när brunsten är över.

En senareläggning av älgpremiären har diskuterats i flera år och det är omkring 120 jaktlag i Åsnens norra, Norra Värends, Kinnevalds, Nöbbele, Västra Rottnens och Konga härads älgskötselområden som är först ut. Området omfattar omkring 70 000 hektar.

Men för att få en effekt räcker det inte att senarelägga jakten ett år, minst tre år behövs för att kunna utvärdera och se trender enligt Elias Turesson som gärna ser ett treårigt försök. Faller det väl ut hoppas han att fler områden följer efter. Att senarelägga jakten måste ske på frivillig väg, länsstyrelsen kan enbart komma med rekommendationer. I Skåne, med en mindre älgstam, har jakten senarelagts och startar i år den 25 oktober.

Elias Turesson menar att en veckas fördröjning kanske inte är nog.

– Det här är ett bra initiativ, jägarna tar etiskt ansvar för att inte störa viltet i brunsten, säger han till Smålands Posten.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser