170 gråsälar får skjutas

Stockholm (JJ) Högst 170 gråsälar får fällas i årets skyddsjakt. Antalet är oförändrat från i fjol, trots att stammen ökat.

Forskarna räknade gråsälarna i fjol och fann då 17 600 gråsälar i Östersjön. Stammen bedöms öka med cirka 7 procent per år. Sveriges Fiskares Riksförbund med flera har därför ansökt om att höja kvoterna, men Naturvårdsverket vill inte nu ändra tilldelningen. I fjol rapporterades 81 gråsälar skjutna, medan tilldelningen var 170.

– Flera län utnyttjade inte sina kvoter fullt ut i fjol. Det låga utnyttjandet är en av orsakerna till att vi inte höjer. Vi vill dock fortfarande ge fiskarna möjligheter att skydda sina redskap mot skador, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

I år satsar Naturvårdsverket 3 miljoner kronor på att få fram mer sälsäkra fiskeredskap och fiskemetoder, som långsiktigt är den enda hållbara metoden mot sälskador. Men insatserna räcker inte och därför tillåts viss skyddsjakt. Fiskeriverket beräknar att kostnaden för kustfisket är 50 miljoner kronor årligen. Kustfiskarna får i år 19,4 miljoner kronor i ersättning och bidrag till skadeförebyggande åtgärder.

Skyddsjakten på gråsäl tillåts i vissa skadeområden.se Skyddsjakten får bedrivas från land. Fällda sälar ska landas. Jakten får pågå från 16 april till årsskiftet. Hälften av sälarna får fällas före 1 juni.

Fördelningen på län är oförändrad från i fjol: Norrbotten 36, Västerbotten 18, Västernorrland 14, Gävleborg 34, Uppsala 20, Stockholm, 23, Södermanland 10 och Östergötland 15 gråsälar.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser