170 gråsälar får skjutas

Stockholm (JJ) Högst 170 gråsälar får fällas i årets skyddsjakt. Antalet är oförändrat från i fjol, trots att stammen ökat.

Forskarna räknade gråsälarna i fjol och fann då 17 600 gråsälar i Östersjön. Stammen bedöms öka med cirka 7 procent per år. Sveriges Fiskares Riksförbund med flera har därför ansökt om att höja kvoterna, men Naturvårdsverket vill inte nu ändra tilldelningen. I fjol rapporterades 81 gråsälar skjutna, medan tilldelningen var 170.

– Flera län utnyttjade inte sina kvoter fullt ut i fjol. Det låga utnyttjandet är en av orsakerna till att vi inte höjer. Vi vill dock fortfarande ge fiskarna möjligheter att skydda sina redskap mot skador, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

I år satsar Naturvårdsverket 3 miljoner kronor på att få fram mer sälsäkra fiskeredskap och fiskemetoder, som långsiktigt är den enda hållbara metoden mot sälskador. Men insatserna räcker inte och därför tillåts viss skyddsjakt. Fiskeriverket beräknar att kostnaden för kustfisket är 50 miljoner kronor årligen. Kustfiskarna får i år 19,4 miljoner kronor i ersättning och bidrag till skadeförebyggande åtgärder.

Skyddsjakten på gråsäl tillåts i vissa skadeområden.se Skyddsjakten får bedrivas från land. Fällda sälar ska landas. Jakten får pågå från 16 april till årsskiftet. Hälften av sälarna får fällas före 1 juni.

Fördelningen på län är oförändrad från i fjol: Norrbotten 36, Västerbotten 18, Västernorrland 14, Gävleborg 34, Uppsala 20, Stockholm, 23, Södermanland 10 och Östergötland 15 gråsälar.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser