110 älgar har GPS-märkts

Norrbotten (JJ) Markägare, Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen gör gemensam sak i ett projekt kring Norrbottens älgar. I vinter har 110 stycket märkts med GPS-sändare så att deras vandringsmönster kan analyseras.

Älgars rörelsemönster i Norrbotten ska kartläggas. Foto: iStock

Älgar har märkts i Gällivare (30) söder om Junosunado (30),  i kustområdet Haparanda och Kalix (30) och runt Svapavaara (20).

Syftet med det treåriga projektet är se hur älgarna i områdena rör sig och på så sätt få en bättre förvaltning och en mer avvägd tilldelning för kommande jaktsäsonger. Älgarna i kustlandets vandringsmönster kan också ge intressant data eftersom E4:an har viltstängsel som kan påverka älgens rörelsebeteende.

Det är inte förbjudet att fälla någon märkt älg under höstens älgjakt men personerna bakom forskningsprojektet ser gärna att det undviks om möjligt.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser